Контрол на достъпа за корпоративни

Контрол на достъпа от ASB за корпоративни клиенти – вашето доверие, нашето качество

Системата за контрол на достъпа е тази, която позволява или ограничава влизането на дадено лице или превозно средство в компания или до определена зона от нея. Основните му цели са не само осигуряване на сигурност, но и улесняване на организацията на бизнеса.

ASB предлага на своите клиенти различни видове контрол на достъпа, според нуждата , контрола и използваната система за идентификация. Контрола на достъпа от ASB за компании има три основни функции: автентификация, която позволява идентифициране на хора или превозни средства, които искат достъп до фирма или конкретна зона; разрешението, което благодарение на системния софтуер извършва проверките и изпраща поръчката за отваряне на достъп или не; и проследяемостта, която улеснява получаването на списъци на хората, присъстващи в даден район или място. Ние използваме иновативна технология с висока сигурност и точност, достатъчно надеждна и с голям капацитет за съхранение на данни. С нашите най-нови софтуерни решения, може да контролирате безкрайно различни области на компанията едновременно. Дори планове за евакуация и спешни случаи.

 

MATRIX Professional

bgn0.00
Артикул DORMA_MATRIX
  Свържи се с нас за оферта

Kaba exos 9300

bgn0.00
Артикул Kaba_exos__9300
  Свържи се с нас за оферта

Kaba exos 9300

bgn0.00
Артикул Kaba_exos_9300
  Свържи се с нас за оферта